Hồ sơ tiểu sử cá nhân

Chuyển đổi những người theo dõi của bạn bằng cách tạo các trang đẹp mắt, tạo nhóm tất cả các liên kết quan trọng của bạn trên một trang.

Bắt đầu Liên hệ chúng tôi

 

MAS.SO - Rút gọn link cho mọi nhu cầu chia sẻ

Một liên kết để quản lý tất cả.

Tạo hồ sơ cá nhân đẹp mắt và thêm nội dung như link, đóng góp, video, v.v. cho người dùng mạng xã hội của bạn. Chia sẻ một liên kết duy nhất trên các hồ sơ truyền thông xã hội của bạn để người dùng của bạn có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các liên kết quan trọng của bạn trên một trang duy nhất.

Bắt đầu
Tiêu chuẩn mới
Theo dõi và tối ưu hóa.

Hồ sơ hoàn toàn có thể theo dõi được và bạn có thể biết chính xác có bao nhiêu người đã truy cập hồ sơ của bạn hoặc nhấp vào liên kết trên hồ sơ của bạn và họ đến từ đâu.

Bắt đầu
Có thể theo dõi đến dấu chấm